FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      52. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  52 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112


Yorum | Mayıs 2016 | Adnan  NAS

Farklı Gündemin Maliyeti
Hep içinde olduğumuz için normal sandığımız, oysa olağanüstü değişken ve çalkantılı bir ortamda yaşıyoruz. Bunu her yurtdışı seyahat ertesinde daha çarpıcı biçimde hissediyor insan...Devamı >>

Yorum | Nisan 2016 | Adnan  NAS

Yol Haritası AB’den, Gerisi Bizden
Türkçe'nin ilginç yanlarından biri niyetimiz her neyse onu destekleyecek, geçerli gösterecek binlerce atasözü ve deyimi barındırması. Üstelik bunların pek çoğu birbiriyle çeliştiği, birbirinin zıddı anlamlar içerdiği, farklı yönler işaret ettiği halde..Devamı >>

Editörden | Şubat 2016 | Özel Sayı

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar dergisinin bu sayısı için konuk editörlük vazifesi bendenize tevdi edildi, bu görevden onur ve mutluluk duydum. Şubat sayısında yer alan makalelerin ortak teması “Hukuk ve ekonomi” konusudur.

Bu konuyu ele alma üç temel nedenden önem taşımaktadır. Birincisi, “Hukuk ve ekonomi” alanının son yılların üzerinde en çok akademik çalışma yapılan temel bir alan oluşudur. Bilimin, içinde bulunduğumuz yüzyılda, disiplinler arası alanlarda daha yaratıcı olabilmesinin iyi örneklerinden biri de “Hukuk ve ekonomi” öğretisinin geldiği akademik aşamadır. İkincisi, gelişmekte olan, belirli hukuk devleti açığı barındıran ülkelerde büyüme sorunsalının temel girdisinin hukuk devleti prensiplerinden oluşmaya başlamasıdır. Yirminci yüzyılda büyümenin hukuk devleti yaratma belirlenmesini bu yüzyılda büyük bir hızla hukuk devletinin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi belirlemesi ilişkisinin ikame etmiş olmasıdır. Üçüncüsü ise doğrudan Türkiye’ye ilişkin olarak, orta gelir tuzağına saplanmış gibi duran ülkemizde hukuk-büyüme ilişkisi özel bir önem kazanmış durumdadır.
Tüm bu nedenlerden, akademik, küresel ve yerel, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar dergisinin bu sayısı için “Hukuk ve ekonomi” konusunda seçilmiş çalışmalar sunulmuştur.

Prof. Dr. Eser Karakaş
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü

Mayıs 2016

Nisan 2016

Mart 2016

 

Şubat 2016

Ocak 2016

Aralık 2015

 

Dergimiz, uluslararası yayın kuruluşları, veri tabanları ve endeksler tarafından izlenip taranmaktadır...Devamı>>

 

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.

 

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

Mayıs 2016

Abonelik Kampanyası

     Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.