HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, hakemlere gönderilmeden önce ön incelemeden geçmek zorundadır.

Ön inceleme sürecinde; Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen çalışmaların şekil, dil ve intihal incelemeleri ile dergiye gönderilen çalışmanın, derginin temel yayın alanlarına uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen çalışma, bu aşamayı geçtikten sonra, yazar(lar)a çalışmanın hakemlere gönderileceğine dair bilgi verilir.

Ön inceleme süreci başarı ile tamamlandıktan sonra, Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen çalışmaların, çift kör hakemlik süreci başlatılmaktadır. Bu süreçte; hakemler yazar(lar)ın ve yazar(lar) da hakemlerin bilgilerini bilmemektedir.

Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne yayınlanmak için gönderilen çalışmalarda yazar bilgileri, gizlendikten sonra, çalışmanın alanına uygun hakemler belirlenerek, hakemlere çalışma ve makale değerlendirme formu gönderilir. Hakemin, çalışmayı değerlendirmeyi kabul edip etmeyeceğine ilişkin bilgi vermesi istenir. Belirlenen hakemlerden bilgi gelmediği takdirde, hakeme tekrar bir hatırlatma yapılır. Eğer, hakem çalışmayı değerlendirmeyi kabul etmez ise, çalışma başka bir hakeme gönderilir.

Hakemler değerlendirme sonucuna göre;

  • Makaleyi kabul edebilir
  • Makaleyi, hakem raporundaki değişiklikler düzeltildikten sonra kabul edebilir
  • Makaleyi reddedebilir


Hakemler, değerlendirme raporunda çalışma hakkında verdikleri kararı, nedenleri ile belirtmek zorundadırlar.

Eğer, bir çalışmaya ilişkin bir ret ve bir kabul/düzeltme söz konusu ise; çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir.

Hakemlerden gelen raporlar, yine gizlilik ilkesine uygun olarak yazar(lar)a ivedilikle iletilir ve belirtilen süre içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılması beklenir. Gerekli durumlarda, yazar(lar), ek süre talep edebilirler. Yazar(lar)dan gelen düzeltmeler, tekrar hakemlere gönderilerek, istenilen düzeltmelerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi istenir. Hakemler, gerekli düzeltmelerin yapıldığını onayladıktan sonra çalışma yayına alınır. Gerekli düzeltmelerde eksik olduğu bildirilir ise; hakemlerden gelen eksiklikler, yazar(lar)a tekrar düzeltme için gönderilir ve düzeltmeden tamamlandıktan sonra tekrar hakemlere onay için gönderilir. Hakemlerin onay süreci tamamlandıktan sonra çalışma yayına alınır.