FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

 
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
 
2015

Yorum | Aralık 2015 | Adnan  NAS

Kendi Çıpalarımız Olmalı
Son yıllarda dünyada, bölgede ve ülkede o kadar değişiklik oldu ki artık önümüzdeki dönemlere ilişkin öngörüde bulunmak uzmanlıktan çok falcılık gerektirmeye başladı. Yakında risk analizlerini ve ekonomi projeksiyonlarını yapanlar arasına astrologlar katılırsa hiç şaşırmayacağım...Devamı >>

Yorum | Kasım 2015 | Adnan  NAS

Uluslararası Finansal Mahremiyet Sona Eriyor
Ekonomik gösterge ve beklentiler hiç de olumlu değilken, üstelik seçim sonuçları ile en azından siyasi istikrar ayağında sağlanan rahatlamanın yarattığı düzelme de Suriye, iç güvenlik sorunları ve son olarak Rusya krizi ile heba edilince biz de neyi öne alacağımızı şaşırdık. Küresel ve bölgesel güçlerin karmaşasına katkıda bulunup kendilerinin de içinden çıkamadığı Suriye ve Ortadoğu çıkmazından nasıl çıkılacağı gibi ancak rufailerin bileceği konular yerine iyisi mi biz geçen hafta başladığımız, aklımızın daha çok erdiği, dahası etki ve sonuçları açık ve öngörülebilir yeni uluslararası mali ekosistem ve vergi rejimi konusunda okurlara ve şirketlerimize bilgi vermeye devam edelim...Devamı >>

Yorum | Ekim 2015 | Adnan  NAS

Seçim Tamam, Sıra Politika Tercihinde
Seçim sonrasında vakit kaybetmeden fabrika ayarlarına ve temel gündeme dönmenin ne kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu daha önce de vurgulamıştık. Sonuçların iktidar partisini dahi şaşırtan bir tek parti çoğunluğu yönünde olmasına yani en önemli belirsizlik faktörünün ortadan kalkmasına rağmen, bunu en fazla isteyen para ve sermaye piyasalarındaki coşkunun bile kısa bir süre sonra hız kesmesi hala cevap arayan beklentilerin ve kırılganlığı giderecek politikaların izlenip izlenmeyeceği ile ilgili soru işaretlerinin bulunduğunu gösteriyor...Devamı >>

Yorum | Eylül 2015 | Adnan  NAS

Unutulan Gündeme Dönmeliyiz
Biliyorsunuz, yıllardır üzülerek tartıştığımız, şikâyet ettiğimiz konulardan biri gerçek gündeme, öncelikli sorunlarımıza odaklanmayıp zamanımızı ve enerjimizi suya tirit, kısır ve verimsiz çekişmelerde, içi boş kayıkçı kavgalarında harcamamız. Beş ay içinde kendimize has nedenlerle tekrarladığımız ikinci genel seçim öncesinde temennimiz gerçekleşmiş, gündem değişmiş görünüyor; ama maalesef düşündüğümüzün tam tersi bir yönde...Devamı >>

Yorum | Ağustos 2015 | Adnan  NAS

Yeni Amaç Durumu İdare Edebilmek
Dünya ekonomisinde refahı ve geliri kendiliğinden eşitleyen ya da en azından dengeleyen bir mekanizma olmadığına göre her ülkenin kendi özel koşullarına ve sorunlarına uyarlanmış bir yol haritasına ihtiyacı var. Aksi, kendini akıntıya bırakma ve sürüklenme anlamına gelir...Devamı >>

Yorum | Temmuz 2015 | Adnan  NAS

Umudumuz Kuşak Değişiminde
Neden bir türlü potansiyelimizi gerçekleştiremediğimizi, ya da malzemeler hazır olduğu halde helvayı yapamadığımızı en azından bir kısmımız merak edip duruyor ya, ben de epeydir onun üzerine kafa yormaya çalışıyorum. Bulduğum cevaplar büyük ölçüde toplumsal zihin kodları, yaşam algısı ve kültürü, yeterince dünyalı ve rekabete hazır olmamak etrafında yoğunlaşıyor. Seçtiğimiz yöneticiler de, arada bir niyetlenseler bile, bu hakim eğilimleri aşıp yeni ve sıçramayı sağlayabilecek bir yol haritasına önderlik edecek bir vizyon ve cesaret gösteremiyorlar...Devamı >>

Yorum | Haziran 2015 | Adnan  NAS

Patinajın İki Listedeki Yansıması
Gecikerek gelen yaz'ın ve sıcak seçim sonuçlarının yarattığı dikkat dağılmasına rağmen ülkenin kronik sorunlarını ve temel önceliklerini istesek de uzun süre unutmak mümkün değil. Şu veya bu vesileyle varlıklarını hatırlatıyorlar. Zaten bu nedenledir ki bir süredir siyasetin sorumluluk alanının daraltılmasının ve siyasetçilerin performans ölçümünün kolaylaştırılmasının yerinde olacağını vurgulayıp duruyoruz...Devamı >>

Yorum | Mayıs 2015 | Adnan  NAS

Katılım Çok, Ortak Payda Yok
Bu derginin mutad konuları arasında olmayan, ancak toplumsal uzlaşma ve refah vizyonu için ekonomide yapısal dönüşüm bağlamında öncülük ve karar sürecini üstlenmesi gerektiğinden zaman zaman referans verdiğimiz siyaset, bir yılı aşkın bir süredir gündemin açık ara bir numaralı konusu durumunda. Üstelik 7 Hazairan 2015 günü yapılan seçim sonuçları, ortaya bu siyaset ağırlıklı gündemin uzunca bir süre devam edeceği, yönetilmesi ciddi çaba gerektirecek bir tablo koymuş bulunuyor...Devamı >>

Yorum | Nisan 2015 | Adnan  NAS

Asıl 2023 Vizyonu Ne Olmalı?
Demokrasiyi seçimden seçime yapılan bir spor olarak algıladığımız için önümüzdeki ay içinde herkesin ne konuşacağı belli demektir. Üstelik toplum olarak seçtiğimiz hükümetlerden beklentilerimizin normalden çok daha yüksek olması, neredeyse ellerindeki sihirli bir değnekle kaderimizi değiştireceklerini sanmamız, heyecan dozunu da arttırıyor. Politikacılar da doğal olarak halkın umutlarını boşa çıkarmayacak, yapılacak icraattan zarar göreceklerden ya da uygulamaların maliyetinden pek söz etmeden hatta kimsenin mevcut konumunu değiştirmesine bile gerek olmadan herkesin yaşam kalitesini ve refahını yükseltecek vaadlerini sıralıyor...Devamı >>

Yorum | Mart 2015 | Adnan  NAS

Subvansiyon Başka Dönüşüm Başka
Ezeli zaafımız olan öngörülebilirlik sorunumuz, gündemin yeniden yaklaşan seçim atmosferinin karmaşasına bulanmasıyla daha da ağırlaştı. Oysa Türkiye'nin makroekonomik istikrarını sağladığı zamanlarda dahi kredi notunun düşük kalmasının, kırılgan ülkelerin ön safında sayılmasının arkasında da en fazla rol oynayan iki faktörden biri öngörülebilir olmaması. Diğeri de, malum, hukuk güvenliği. Biz ise bunu pek anlamış görünmüyoruz. Hatta aksine bu iki zaaf temel karakter özelliklerimizmiş gibi onlara sıkı sıkıya tutunuyor, hatta daha da derinleşmesi için çaba sarf ediyor gibiyiz...Devamı >>

Yorum | Şubat 2015 | Adnan  NAS

Bari İstikrardan Vazgeçmeyelim
Değişim ve reformlar konusunda isteksizliğimiz ve ağırdan almamız devam etse de hiç değilse mali istikrar konusunda artık hep birlikte bir ortak paydada buluştuğumuzu, bunu ekonomiyle ilgili bir kırmızı çizgi haline getirdiğimizi sanıyorduk. On yılı aşkın bir süredir konjonktür yönetiminde fazla yalpalamamızın, küresel krizi bile görece az bir hasarla atlatmamızın temelinde de bize göre bu vardı. Zaten kriz döneminin yerini almakta olan ve giderek yeniden şekillenen dünya dengelerinde şimdiye kadar bizim gibi ülkelerin işini kolaylaştırmış likidite ortamı da değiştiği için makro göstergelerde baş gösteren bozulma eğiliminin bizi daha da temkinli kılacağını varsayıyorduk...Devamı >>

Yorum | Ocak 2015 | Adnan  NAS

Teşhis Kolay Eylem Zor
Memlekette olup bitenlere ve yazılıp çizilenlerin içeriğine bakınca, yıllardır savunmaktan, bazen yinelemekten bıkmadığımız düşüncelerimde ve önermelerimde yanlış yapıp yapmadığımı, bu toprakların ve üzerinde yaşayanların potansiyelini abartıp abartmadığımı sorgulamak kaçınılmaz oluyor. Bilgisine ve muhakeme yeteneğine değer verdiğim bazı kişilerin daha kanaatkar olmak (sözgelişi düşük büyüme ile yetinmek) anlamına gelen yorumlarıyla kuşkularım daha da yoğunlaşıyor...Devamı >>

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.