FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ocak 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 623
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Enerji Tüketimi, Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 28 Avrupa Birliği Ülkesi için Panel Granger Nedensellik Analizi
Bilgin Orhan ÖRGÜN, Aynur PALA
Bu çalışmada 28 Avrupa birliği ülkesindeki enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla 1996-2013 yılları arasındaki veriler kullanılarak panel eşbütünleşme, panel Granger nedensellik ve panel vektör hata düzeltme modeli kullanılmıştır.Devamı>>

2. Kurumsal İtibar, İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramlarının Demografik Değişkenler ile İncelenmesi: Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Üniversitelerde Bir Araştırma
Metin IŞIK, Mustafa ZİNCİRKIRAN
Bu araştırmanın amacı, kurumsal itibar, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme değişkenlerinin üniversite çalışanları üzerinde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Devamı>>

3. Türkiye’de Yaratıcı Sınıfın Coğrafi Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme
Habibe Günsel DOĞRUL, Mediha Mine ÇELİKKOL
Birçok ülkede bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları, ülkenin kalkınmasına engel teşkil etmektedir. Bölgenin ya da ilin sahip olduğu beşeri sermaye, gelişmişlik farklılığını yaratan kaynaklardan biri olarak görülmektedir.Devamı>>

4. Türkiye Ekonomisinde Yenilenebilir Enerji Projelerinin Gerçekleştirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İpek GÜNÜŞEN VARLIK, Ahmet YILMAZ
Türkiye Ekonomisinde enerjide dışa bağımlılık kritik önemde olup, iç veya dış ekonomik-siyasal sorunlara yol açabilmektedir. Enerji açığı sorununun çözülmesi Türkiye’nin hedeflerine ulaşması açısından belirleyici önemdedir. Devamı>>

5. Finansal Hizmetlere Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma
Sibel YILMAZ TÜRKMEN, Gülcan ÇAĞIL
Finansal hizmetlere erişim, bir toplumun gelişimi için oldukça önemlidir. Ülkelerin teknolojik, sosyolojik ve ekonomik gelişimleri; bu ülkelerde yaşayanların finansal kaynaklara erişiminin uygunluğu ile de bağlantılıdır.Devamı>>

6. Sermaye Piyasaları Altyapı Kurumlarının Endüstriyel Yapılanması
Seven İPEK, Cumhur EKİNCİ
Borsalar, merkezi takas ve karşı taraf kurumları ile merkezi saklama kurumları sermaye piyasası altyapı endüstrisini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bu endüstrideki ağ ekonomileri, yönetim yapıları, kar amacı, bütünleşme ve bağlantı modelleri, küresel rekabet ve nakit ödeme sistemleri ile ilişkiler irdelenmektedir.Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.