FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Şubat 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 624
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. İlgili Pazarın Tespitinde Kullanılan Kantitatif Yöntemler ve Güncel Uygulamalar
Mehmet Fazil ÖZKUL
1980’den sonra liberal politikaların giderek daha fazla kabul görmesi, rekabetçi ortamın temini ile istikrarının sağlanmasını, hükümetlerin en önemli ekonomik politikalarından biri haline gelmiştir.Devamı>>

2. Finansal Gelişmişlik ve Beşeri Sermaye Arasındaki İlişki: Türkiye için Zaman Serileri Analizi (1971-2013)
N. Savaş DEMİRCİ, Deniz ÖZYAKIŞIR
Finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler üzerine birçok çalışma ortaya konmuş fakat finansal gelişmişlik ve modern içsel büyüme teorilerine göre ekonomik büyümenin başlıca kaynaklarından biri olan beşeri sermaye arasındaki ilişki gözlerden büyük ölçüde kaçmıştır. Devamı>>

3. MULTIMOORA Yöntemi ile Farklı İllerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin Yabancı Yatırımcılar Açısından Optimal Yer Seçimi Olarak Değerlendirilmesi
Tevfik BULUT
Organize sanayi bölgeleri (OSB), yatırımcı firmalara, organize bir alanda yoğunlaşmalarından dolayı hem ölçek ekonomilerinden hem de bilgi, teknoloji, üretim teknikleri, pazar koşulları, ham madde ve benzeri konularda ...Devamı>>

4. Psikolojik Taciz: Türkiye Genelinde Bir Araştırma
Meltem İDİĞ ÇAMUROĞLU, Jale MİNİBAS POUSSARD
Bu çalışmada, ülkemizin on ilinde farklı sektörlerde çalışan 853 kişilik bir örneklem üzerinde psikolojik taciz sıklığını ve sonuçlarını inceledik. Devamı>>

5. Tam Öğrenme Modeli İlkeleri Doğrultusunda Geleneksel Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi
Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY
Eğitim olgusu, sıklıkla eğitim sürecine eğitimci ve öğrenci olarak katılanlar; öğretmenler ve öğrenciler, çocuklar ve gençler, anaokulu öğretmen ve bakıcıları, çıraklar ve ustalar, annebabalar ve okul yöneticileri vs. ile ilişkilendirilmektedir.Devamı>>

6. Ekonomi Okuryazarlığı: Amasya Üniversitesi’nde Bir Araştırma
Serap BARIŞ, Hilal ŞEKER
Ekonomi okuryazarlığı, sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılama uğraşında olan bireyin karar verme sürecinde muhakeme yapabilme ve etkili kararlar alabilme becerisidir. Ekonomi okuryazarı olan birey alacağı doğru ve etkili kararlar sayesinde hem kendisinin hem de toplumun refahını artırabilecektir.Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.