FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Nisan 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 626
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Para Politikası Açısından Türkiye’de 2001 ve 2008 Kriz Deneyimleri
Özgür BALMUMCU, Bora SÜSLÜ
Türkiye’de 2000’li yıllarda döviz kuru ve enflasyon hedeflemesi gibi birbirinden farklı iki para politikası stratejisi uygulanmıştır. Bu politikaların uygulanabilirliği ve etkinliği tartışılırken ...Devamı>>

2. Gelişmiş AB Ülkeleri için İşsizlik Yakınsamasının Mekansal Ekonometrik Analizi
Fatma İdil BAKTEMUR, Mehmet ÖZMEN
Uluslararası emek mobilitesi işçilerin ülkeler arasındaki hareketi olarak tanımlanır. 1995- 2013 dönemlerini kapsayan bu çalışmada gelişmiş AB ülkeleri (Avusturya, Belçika, ... Devamı>>

3. Bir Sosyal Sermaye Bileşeni Olarak Güven Kavramı ve Vergi Etiğine Etkisi
İsmail KİTAPCI
Tüm sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerin temelinde güven konusu vardır. Güven karmaşıklığı ve davranışsal belirsizlikleri azaltan dinamik bir yapıya sahiptir. Devlet ve birey ...Devamı>>

4. Ekonomik Gelişmeler ve Seçilmiş Göstergelerle Türkiye’de Bankacılık Sektörü
Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Erişah ARICAN
Global Kriz’in ardından gelişmiş ülkelerde borç sorunu ve bütçe açıkları artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise aynı dönemde cari açık ve enflasyonist baskılar artmıştır. Devamı>>

5. Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi (1990-2015)
Ali PETEK, Ali ÇELİK
Her bilimde olduğu gibi iktisat biliminde de temel arayış olguların birbirileriyle kurdukları ilişkileri araştırmak ve tespit etmektir. Enflasyon oranlarındaki değişim, kurlardaki, dış ticaret ...Devamı>>

6. Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Yatırım: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırma
Ebru TOMRİS AYDOĞAN
Bu araştırma 1990-2013 döneminde Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (ODAÜ) ve Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım (DYY) yapısını incelemektedir.Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.