FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ağustos 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 630
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. İlişkiye Dayalı ve Finansal Tabloya Dayalı Banka Borç Verme Yöntemlerinin Kobi Kredilerine Etkisi: BEEPS Türkiye Verileri ile Bir İnceleme
Arzu ŞAHİN
Bankalar tarafından uygulanan borç verme yöntemleri, KOBİ’lerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan banka kredisine erişimini etkilemektedir.Devamı>>

2. Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Yönetmelik Taslağının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Banka Hisse Senedi Getirilerine Etkisi
Mustafa Mesut KAYALI, Ramazan BAŞ
Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 21 Ağustos 2014 tarihinde detayları kamuoyu ile paylaşılan bankacılık ürün ve hizmet ücretleri ... Devamı>>

3. Neoliberalizm ve Mali Disiplin: Küresel Kriz Sonrası İçin Bir Deneme
Servet AKYOL
Bu çalışmanın amacı 2008 küresel finansal kriz sonrasında uygulanan mali disiplin politikalarının neoliberalizmle ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışma, neoliberal politikaların küresel ...Devamı>>

4. Enflasyon ve Faiz Oranlarının Vergi Gayreti ile İlişkisi: Türkiye’de Uygulanan Gelir Vergisi İçin Ampirik Bir Uygulama
Hale AKBULUT
Kamu hizmetlerinin görülmesinde yararlanılan en temel finansman aracı olan vergi gelirlerinin etkin bir şekilde toplanabilmesi önem arz etmektedir. Devamı>>

5. Türkiye’de Kırmızı Et Talebinin, Beyaz Et Tüketimi ve Gelir Dağılımı Açısından Değerlendirilmesi
Rıdvan KARACAN
2005-2015 için Türkiye’de kırmızı et fiyatları yükselirken talebin de benzer şekilde arttığı görülmüştür. Bunun yanında aynı dönemde beyaz et tüketimi daha fazla artmıştır.Devamı>>

6. Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Bünyamin ER, Yunus Emre ŞAHİN, Mesut MUTLU
Finansal okuryazarlık, bireylerin kendilerini ve ailelerini finansal acıdan güvenceye almaları için gerekli bilgi, beceri ve tutumlardan oluşan bir kümedir.Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editörden



Yorum



GÜNDEM



bu ayki sayI



Geçmiş sayIlar



Makale Gönderimi



abonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.