FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ekim 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 632
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye’nin CDS Priminin Oynaklığı
Serdar VARLIK, Nimet VARLIK
Ülke risk priminin önemli bir ölçütü olarak kabul edilen kredi temerrüt takası (Credit Default Swap; CDS) primleri, gelişmekte olan piyasaların finansal koşulları hakkında bilgi ...Devamı>>

2. Çeşitli Endeks Fiyatlarının, Ayı ve Boğa Piyasası Dönemlerindeki Birlikte Hareketleri: Portföy Çeşitlendirmesi Önerileri
Kaya TOKMAKÇIOĞLU, Ali Sezin ÖZDEMİR
Portföy çeşitlendirmesi, dönemine göre düşüşte olan sermaye piyasası durumlarından kaçınmak ve yükselişte olan dönemlerdeki pozitif havadan daha fazla yararlanmak için, yatırımcıların ... Devamı>>

3. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Kararını Etkileyen Faktörler
Aslı Elif AYDIN, Elif Akben SELÇUK
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bireysel emeklilik sistemine giriş ve otomatik katılımdan cayma kararını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. 130 kişiden kolayda örnekleme ...Devamı>>

4. Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarını Açıklanmasında Kurumların Önemi: Panel Veri Analizi
Merve YOLAL, Aygül ANAVATAN
Bu çalışmada, kurumlar ve onların sahip olduğu kurumsal yapıların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 107 ülke için 2003-2014 yılları arasını kapsayan dönemde panel veri yöntemi ... Devamı>>

5. Tepe Çocuk Yoksulluğu Risklerini Engellemeye Yönelik Politika Olarak Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği
Şenol ÖZTÜRK
Çocuk yoksulluğunun yol açtığı beşeri sermaye eşitsizliği sosyal devlet müdahalesinin olmadığı koşullarda derinleşmekte ve yoksulluğu nesiller arasında kalıcı kılmaktadır.Devamı>>

6. BİST 100’de Haftanın Günü Anomalisi: Ekonometrik Bir Analiz
Ali ARI, Özge YÜKSEL
Etkin Piyasa Hipotezi menkul kıymet pazarlarında oluşan fiyatların tahmin edilemeyeceğini dolayısıyla pazar getirisinin üzerinde aşırı kazanç elde edilemeyeceğini iddia eder.Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.