YAZIM KURALLARI

Makale Genel Özellikleri

Makale başlığını takiben yazar adları yer almalıdır. Ardından, makalenin amacını, kapsamını, kullanılan araştırma yöntemini ve çalışma sonuçlarını kısaca belirten 50-150 kelime arası Türkçe ve İngilizce özet metni yer alacaktır. Özet metninin hemen altında makaleye ilişkin anahtar kelimeler yer alacaktır. Anahtar kelimeler en az iki en çok altı kelime olmalıdır. Ardından makalenin konusunun dahil olduğu üç karakterli “JEL Sınıflaması” yer alacaktır. Çalışmalarda en az üç JEL sınıflaması bulunmalıdır.

Metin kısmında makalenin bölümlerinin çalışma içeriği dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölüm ve alt-başlıklara ayrılarak ondalık sisteme göre (1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 vb. ) düzenlenmesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

Kenar Boşlukları: Alt, Üst: 2,5 cm Sağ, Sol: 3,8 cm
Cilt payı: Cilt payı: 0 cm Cilt payı yeri: Sol
Kağıt Boyutu: A4
Düzen: Tek ve çift sayfalarda farklı Üstbilgi: 1,2 cm Altbilgi: 1,2 cm

İlk sayfa

Ana Başlık: Tamamı BÜYÜK harf. Times New Roman, 11 punto, Kalın(Bold), ortalanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 6 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; 1,5 satır Girinti; yok.

Başlığa ilişkin verilecek açıklama varsa, sayfa altı dipnot olarak ve yıldız imi (*) kullanılarak verilecektir.

Yazar Bilgisi: Soyadı BÜYÜK harf. Times New Roman, 11 punto, Kalın(Bold), ortalanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

  • Yazar adı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına ortalanarak yazılacaktır.
  • Yazara ait kişisel bilgiler ve yazarın elektronik posta adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnot olarak verilecektir. Dipnot simgesi olarak numerik karakter (1,2,3…) kullanılacaktır.
  • Yazarın ORCID bilgisi de dipnotta belirtilmelidir.

Özet : “Özet” başlığı Times New Roman, 10 punto, bold, ortalanmış. Özet metni Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslanmış Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Anahtar kelimeler: Özet metninin altına “Anahtar Kelimeler” başlığı (sadece başlık bold) ileTimes New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

JEL Sınıflaması: Anahtar kelimelerin altına “JEL Sınıflaması” başlığı ile(sadece başlık bold), Times New Roman, 10 punto. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Abstract : “Abstract” başlığı Times New Roman, 10 punto, bold, ortalanmış. İngilizce özet metni Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslanmış Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Keywords: İngilizce özet metninin altına “Keywords” başlığı (sadece başlık bold) ileTimes New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

JEL Classification: İngilizce anahtar kelimelerin altına “JEL Classification” başlığı ile(sadece başlık bold), Times New Roman, 10 punto. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Metin

Bölüm Başlıkları: Sadece ilk harfi BÜYÜK karakter. Times New Roman, 11 punto, Kalın(Bold), sola dayalı ve numaralandırılmış. Paragraf aralıkları; Önce: 12 nk, Sonra: 12 nk.

Ana metin: Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; en az 15nk

Tablo, Grafik ve Şekiller: Tablo, grafik ve şekiller her bölümde ve eklerde ayrı ayrı numaralandırılır. Tablo, grafik ve şekil adları numarasının hemen yanına yazılır. Adların yazıldığı satır ile alttaki gösterim arasında bir satır boşluk bırakılır. Adın bir satırdan uzun olması halinde satırlar arasında boşluk olmayacaktır. Tablo, grafik ve şekillerin alt sınırından sonra boşluk bırakılmadan kaynak gösterim yazısı verilir. Kaynak gösterimi tablo, grafik veya şekil altında "Kaynak: ......." gösterimi ile yapılır. Kaynak bilgisinin hemen altında gerekli ise not yer almalıdır.

Tablo, Grafik ve Şekil Başlığı: Times New Roman, 10 punto, ortalanmış, yalnızca Tablo, grafik veya şekil numarası bold (Örn: Tablo 1: Sektörlerin GSYİH içindeki payları) . Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Tablo, Grafik ve Şekil Kaynak Bilgisi: Times New Roman, 9 punto, sola yaslanmış, yalnızca “Kaynak” yazısı bold (Örn: Kaynak: TÜİK (2018)) . Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Dipnot ve Kaynak Gösterme: Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır. Kaynak göstermede APA referans sisteminde (http://www.apastyle.org/) yer alan kurallar kullanılmalıdır.

Dipnot: Times New Roman, 9 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 3 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metin içinde yapılmalıdır. Metin içi atıflarda parantez içinde kurum adı ya da yazar soyadı ve tarih bilgisi yer almalı, doğrudan alıntı varsa iki nokta üst üste işaretinden sonra ilgili sayfa bilgisi verilmelidir. Örnek: (FAO, 1957), (Aydın, 1977: 45), (Gezici ve Hewings, 2007; Filiztekin ve Karahasan, 2015).

Yararlanılan kaynaklar, ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Kaynak göstermede APA referans sistemi kullanılmalıdır. Yazar soyadlarının gösteriminde tamamen büyük harf kullanılmalıdır ve yazar isimleri açık bir şekilde belirtilmelidir

Kaynakça: Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; Özel; Asılı; 1,25 cm.

Kaynakça biçim kurallarına dair örnekler aşağıda sıralanmıştır:

Kitaplarda:

ACAR, Sadık; (2000), Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika, Dokuz Eylül Ün. Yayınları, İzmir.

CHANG, Ha-Joon; (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, Çev.: T. A. Onmuş, İletişim Yayınları, İstanbul.

SARNO, Lucio and Mark P. TAYLOR; (2003), The Economics of Exchange Rates, Second Edition, Cambridge University Pres, United Kingdom.

Makalelerde:

MARION, Nancy P.; (1999), “Some Parallels Between Currency and Banking Crises”,International Tax and Public Finance, 6(4), pp. 473-490.

BAŞ, Türker ve Kadir ARDIÇ; (2002), “The Impact of Age on The Job Satisfaction of Turkish Academicans”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), ss. 89-102.

Derlemelerde:

DAHLMAN, Carl J. and Richard NELSON; (1995), “Social Absorption Capability, National Innovation Systems and Economic Development”, Bon-Ho KOO and Dwight PERKINS (Ed.), Social Capability and Long Term Economic Growth, St. Martin Press, New York, pp. 82-122.

METHİBAY, Yaşar; (2003), Avrupa Birliğinde İhale Sistemi ve GATT İhale Kodu”, iç. Binnur ÇELİK ve Fatih SARAÇOĞLU (Ed.), Maliye Seçme Yazıları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni Geliştirme Vakfı Yayını, ss. 125-142.

İnternetten Alınan Kaynaklarda:

TİGREL, ALİ; “Timetable: What will Happen and When,” http://europa.eu.int/euro/html. 27.09.1999 ACEMOGLU, Daron and Simon JOHNSON; (2006), Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, http://www.nber.org/papers/w12269, 06.06.2006.

Not: Yabancı dilde yayınlanmış çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örneğin metin dili İngilizce olan bir çalışmada ‘ve’ bağlacı yerine ‘and’, ‘ss.’, kısaltması yerine ‘pp.’kullanılmalıdır