Haziran 2024

Haziran 2024
Yıl : 61
Sayı: 668

İç Kapak ve İçindekiler


ICT AND EXPORT PERFORMANCE: FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM TÜRKİYE
Hikmet KAYA, Feride GÖNEL
This study analyzes the impacts of information and communication technologies (ICTs) on the export behavior of Turkish firms. We combine five firm-level data sets compiled by Turkish Statistical Insti-tute and construct an unbalanced panel data set covering...

FARKLI BOYUTLARIYLA İSTİHDAM ve BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK: TÜRKİYE İÇİN SEKTÖREL BİR ANALİZ
Demet ÖZOCAKLI, Berk PALANDÖKENLİER
Bu çalışmada Türkiye için 1998-2022 dönemi itibariyle imalat, tarım, bilgi ve iletişim, finans ve sigorta ile eğitim sektörlerini kapsayan sektörel ekonomik büyüme ile kadın istihdamı, erkek istihdamı, genç kadın istihdamı ve genç...

SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
Nuh Ekrem YILDIRIM
Sağlık, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde öncü bir rol oynamaktadır. Sağlık hizmetleri yetersiz olan bir toplum ekonomik, sosyal vb. birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin 2000-2021 dönemlerini kapsayan...

CAUSAL FACTORS BEHIND FINANCIAL MARKET FLUCTUATIONS DURING GLOBAL HEALTH CRISES
Gülfen TUNA, Zülküf ÇEVİK
This study investigates the causes of fluctuations in the financial markets during the COVID-19 pan-demic period as a global health crisis. While gold, oil, and stocks prices were used to represent financial markets in the study, new cases, new deaths,...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İLE BIST İNŞAAT VE BIST GMYO ENDEKSLERİ ARASINDAKİ SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
Elif SANLI, Şenol KANDEMİR
Bu çalışmada konut kredisi faiz oranlarının BIST inşaat ve BIST gayrimenkul yatırım ortaklığı endeks-lerine etkilerini Engle ve Granger (1987) eşbütünleşme ve Granger ve Yoon (2002) saklı eşbütünleşme testleri ile araştırılmıştır....

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİK ANALİZİ
Hazal ÖZTAŞ, Prof. Dr. Cumhur ERDEM
Sektörün gelişim ve dönüşümünü temsil edebilme gücüne sahip Borsa İstanbul’da işlem gören 9 mev-duat bankasının, 2002-2021 dönemi itibari ile etkinlik analizleri yapılmıştır. Analizlerde özellikle banka etkinlik ölçümlerinde...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.