ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Yayın Etiği
 • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen çalışmaların özgün olması ve daha önce bir dergide yayınlanmamış olması veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Çoklu yayın, bölerek yayınlama veya yayın etiğini bozacak bir durumun tespit edilmesi durumda, çalışma değerlendirmeye alınmaz.
 • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne değerlendirme gönderilen çalışma ile ilgili bir çıkar çatışması ortaya çıkması durumunda, sorunun çözümüne kadar çalışmanın değerlendirme süreci askıya alınır.
 • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, değerlendirme gönderilen çalışmalardan gerektiği durumlarda, yazar(lar)dan çalışmaya ait Etik Kurul İzni, Görüşmeci Onay / Rıza Formları, vb. belgeler ile ham veri, analiz çıktı dosyaları vb. bilgileri isteme hakkına sahiptir.
 • İzin alınmadan veya kaynak gösterilmeden hiç bir yayın, değerlendirmeye gönderilen çalışmada yer alamaz.
 • Dergi yazarların araştırma ve yayın etiği prensipleri olarak, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve COPE (Committee on Publication Ethics - https://publicationethics.org) tarafından belirlenen standartlar esas alınmıştır. 


Bilimsel Araştırma Etiği

 • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda mutlaka bilimsel yöntemler kullanılmalıdır.
 • Çalışmada kullanılan verilerin izni alınmalı ve izni olmayan veriler kullanılmamalıdır. Gerektiğinde dergi, bu bilgileri talep etme hakkına sahiptir.


Yazar Etiği

 • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen çalışma, daha önce bir konferansta/ kongrede sunulmuş ise bu durum çalışmada mutlaka belirtilmelidir.
 • Çalışmaya katkısı olmayan kişiler yazar(lar) olarak belirtilmemelidir. Değerlendirme sürecine kabul edilmiş çalışmalarda yazar değişikliği (ekleme/çıkarma) ve/veya yazar sıralaması değişikliği yapılması söz konusu değildir.
 • Yazar(lar), çalışmada bir finansal kaynaktan yararlanmışlarsa bu kaynağı belirtmelidirler.
 • Yazar(lar), çalışma ile ilgili bir hata olduğunu fark ettikleri durumda direk olarak Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne haber vermeye yükümlüdürler.
 • Yazar(lar), değerlendirmeye gönderilen çalışmanın konusu ve/veya sonucu neticesinde ortaya çıkabilecek bir çıkar çatışması durumunu belirtmelidirler.


Hakem Etiği

 • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen çalışmayı değerlendirmeye kabul eden hakemler, kör değerlendirme sürecine uygun olarak, çalışmaları gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda değerlendirmelidir.
 • Hakemler, değerlendirmeyi bilimsel ve objektif olarak değerlendirmek ile yükümlüdürler.
 • Hakemler, uzmanlık alanları dışında bir çalışma olması durumda, değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.
 • Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmada bir çıkar çatışması olduğunu düşünüyorlarsa, bu durumu editöre haber vererek çalışmayı değerlendirmemelidirler.
 • Hakemler, kaynak belirtilmemiş bir yayın kullanılması durumu ile karşılaşırlarsa, bu durumu mutlaka editöre haber vermelidirler.
 • Hakemler, değerlendirme için gönderilen çalışmaları gizli tutmalı (çalışmayı değerlendirmeyi kabul etmedikleri durumda da), çalışmanın son hali yayınlanana kadar hiçbir şekilde çalışmayı kaynak olarak kullanmamalıdır.
 • Hakemler, çalışmanın değerlendirme süreci bittikten sonra bu dosyaları hiçbir şekilde kullanmamalı ve imha etmelidirler.
 • Hakem değerlendirmesi için atanan bir hakem, çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceği bilgisini editöre bildirmelidir.
 • Hakemler, çalışmanın kabul, düzeltme veya ret kararı ile ilgili raporu ayrıntılı, açıklayıcı ve nesnel olarak yazmalıdırlar.
 • Hakemler, değerlendirme sürecini zamanında tamamlamalıdırlar.


Editör Etiği

 • Editör, dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi için, çalışmalara ait alanda hakemlerin belirlenmesinden sorumludur.
 • Editör, hakemlere çalışmaların değerlendirilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yapmak, gerekli formları zamanında iletmek ve sürede bir gecikme olması durumunda hakemlere hatırlatma yapmak ile yükümlüdür.
 • Editör, yayın değerlendirme ve sonrasındaki süreçte hakem kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır. Öngörülemeyen bir durum sebebiyle hakem veya yazar bilgisinin öğrenilmesi durumunda, çalışma değerlendirilmesi hakemlerden geri alınarak, yeni hakem ataması yapılmalıdır.
 • Editör, değerlendirmeye gönderilen yazar(lar) ile hakem arasında bir çıkar çatışması olduğunu sonradan öğrendiği durumda, hakem değişikliği yapmalıdır.
 • Editör, hakemlerden gelen değerlendirmeyi ivedilikle yazar(lar)a iletmelidir.
 • Editör, değerlendirmeye gönderilen çalışmaya ret verilmesi sebebini açık bir biçimde belirtmelidir.


İntihal Politikası

Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen çalışmalar ilk olarak, iThenticate intihal programı ile değerlendirilir. İntihal raporu %20’nin altında olan çalışmalar derginin değerlendirme sürecine kabul edilir.


Etik Olmayan Bir Durum ile Karşılaşılması Durumunda

Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’nde yukarıda belirtilmiş olan etik ilkeler dışında bir durum veya içerik ile karşılaşılması halinde, söz konusu durumu fpekonomikyorumlar@gmail.com adresine mail yolu ile bildiriniz.