BAŞVURU VE YAYIN KOŞULLARI

  • Yazar(lar) makalelerini e-posta yoluyla fpekonomikyorumlar@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca makale başvuru formunun da eksiksiz olarak doldurulup e-postaya eklenmesi gerekmektedir.
  • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilmiş olan makaleler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce konferanslarda sunulmuş ancak bildiri kitabında yayınlanmamış çalışmalar bu durum belirtilmek üzere kabul edilebilir. 
  • Dergide yayınlanması kabul edilen veya yayınlanan makalelerin yazılı ve elektronik ortamdaki tüm yayın hakları Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne aittir. Yazar(lar), telif haklarının Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne devredilmesini kabul etmiş sayılır, yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilen makaleler, alan, konu uygunluğu, içerik ve yazım kuralları yönünden Editörler Kurulu tarafından incelendikten sonra isimsiz olarak iki hakeme gönderilmekte ve “kör hakemlik” süreci işletilmektedir. Gerekli gördüğünde Editörler Kurulu makaleyi daha fazla sayıda hakeme gönderebilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayımlanmasına veya reddine karar verilir. Karar yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen durumda, düzeltilmiş makale en geç bir ay içinde e-posta yoluyla fpekonomikyorumlar@gmail.com adresine gönderilmelidir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen düzeltilmiş makale, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilir.
  • Makaleler yayınlanmadan önce baskı taslağı yazarlara gönderilir. Makale içinde dergide basıldığı haliyle görülen hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
  • Yayına kabul edilen makale yazarlarının, telif hakkı sözleşmesini imzalayıp tarayarak e-posta yoluyla fpekonomikyorumlar@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
  • Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne gönderilmiş olan makalelerini dergiden çekmek isteyen yazarların e-posta oluyla fpekonomikyorumlar@gmail.com adresine bilgi vermeleri gerekmektedir.
  • Makalelerde yayınlanan bilgi, fikir ve görüşler yazarların düşüncelerini yansıtır, dergi bununla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.