Kasım 2016

Kasım 2016
Yıl : 53
Sayı: 621

İç Kapak ve İçindekiler


Dış Borç İflas Modellerinin Tahmini için Yarı-İndirgenmiş Bir Karakterizasyon
Mehmet Ali SOYTAŞ, Engin VOLKAN
Bu proje uygulamalı mikroekonometri literatüründe sıkça kullanılan Hotz-Miller tahmin tekniğinin (Hotz ve Miller 1993) dış borç iflas modellerine adapte edilebilirliği için gerekli teorik çıkarımları ortaya koymaktadır.

Enerji-Büyüme Hipotezlerinin MENAP Ülkeleri için Test Edilmesi: Kısa ve Uzun Dönem Panel Granger Nedensellik Analizi
Aynur PALA
Bu çalışma MENAP ülkelerinde hangi enerjibüyüme hipotezinin geçerli olduğunun tespit edilmesini amaçlamaktadır.

Geçiş Sürecinde BaşlangıçKoşullarının Etkileri: BDT ÜlkeleriÖrneği
Esra BALLI, Çiler SİGEZE, Mehmet Fatih TRAŞ
...

Sanal Ortamda Tüketici Davranışları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma
İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Yatırımcılar bir taraftan riskten kaçarken diğer taraftan daha çok kazanmak isterler. Bu durum yatırımcıların farklı yatırım araçlarına yönelmesine neden olmaktadır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.